Visualisering

Introduktion

Visualisering er en måde hvorpå, man kan øve sig mentalt for både at forbedre sig i en hvilken som helst disciplin eller tilegne sig nye færdigheder. Uden måske at være klar over det, visualiserer vi alle vidt og bredt i vores hverdag. Ting og handlinger som er blevet lært underbevidst gennem mange års gentagelser er blevet lagret i sindet i sådan en grad, at man til hver en tid kan genkalde følelsen af den specifikke handling i et splitsekund og helt uden at skulle anstrenge sig. Som f.eks. at åbne ens fordør eller at drikke et glas vand. Når komplekse situationer er under opsejling for os, så er en ganske naturlig ting for mange at visualisere situationen på forhånd. Hvis man f.eks. skal holde oplæg eller performe hjælper det mange at forestille sig situationen på forhånd,  hvad man skal sige, gøre og hvordan det føles. Så er man mentalt forberedt.

Denne måde at forberede sig på er også mulig, når det kommer til at skulle lære musik og musikalske strukturer. Især når man har spillet et instrument i flere år, vil man kunne visualisere handlinger på instrumentet. En person som f.eks. har spillet klaver i mange år kender følelsen af, hvordan det er at trykke de forskellige tangenter ned på klaveret - det midterste C føles forskellige fra et A i det høje register. Nogle tangenter er nemmere at visualisere end andre afhængig af ens komfortable zone, hvor man trives bedst / er mest vant til instrumentet. En erfaren blæser ved nøjagtigt hvor meget luft, han skal bruge for at frembringe en specifik tone på instrumentet, og lukker han øjnene kan han med garanti også forestille sig følelsen af at gøre det.

Både simple og komplekse ting kan visualiseres. En simpel ting kan være en enkelt tone. En komplekst ting kan være en skala eller et helt nummer på én gang. Ideen med at visualisere musik er dog først og fremmest at ‘føle’, ‘se’ og ‘høre’ det, man arbejder på. Det kan gøres op ad et tempo, som holdes vha. metronom eller anden indspilning. Målet er at visualisering leder til en dybere forståelse for musiske strukturer i sådan en grad, at man uden anstrengelse og nærmest underbevidst kan genkalde information prompte. På den måde er den fysiske og neurale barriere mindre og transmissionen fra sind til musisk handling mindskes i en grad, så kreativ og improvisatorisk frihed styrkes.

Visualisering kan måske virke som en abstrakt affære - men alle mennesker kan frembringe billeder i sindet og forestille sig alverdens ting.

Primære opgaver ved visualisering

Herunder finder du en liste over ting, som du bør have i baghovedet, når du begynder at visualisere.
 1. Sid behageligt i en god stol, hvor du ikke spænder. Ligeledes bør der være ro omkring dig, så du ikke bliver forstyrret.
 2. Luk dine øjne eller undgå at dit syn er fokuseret på en bestemt ting.
 3. Koncentrer dig om at visualisere følelsen af, at du spiller på dit instrument. 
 4. Forestil dig, at din finger mærker f.eks. tangenten, knappen eller strengen på dit instrument og hold fast i den følelse indtil du ikke er i tvivl om, at du vil kunne spille det med det samme, hvis dit instrument var ved siden af dig. 
 5. Tænk fremad! Øver man sig på et nummer med en bestemt række akkorder gælder det om at visualisere den næste akkord i rækken så snart, at man har en krystalklar visualisering af den, man befinder sig på.
 6. Øv både i original tempo og +/- 10-30% (vha. f.eks. Amazing Slow Downer). Et mål er at være i stand til at visualisere godt i alle tempi, holde formen og samtidig tænke fremad, hvilket er svært i høje tempi. 
 7. Hvis tempoet er for højt, pitch det ned, så hver visualisering kan udføres med præcision. Hjernen skal nok følge trop med tiden. 
 8. Forsøg at visualiser, at du spiller i forskellige registre af instrumentet og ikke kun inden for den komfortable zone. På klaveret er det f.eks. svært at visualisere de højeste og de dybeste tangenter selv de alle ligner hinanden..

Øvelser, tilfældige akkorder

Når man visualiserer, gælder det om at genkalde den ønskede information så hurtig som overhovedet muligt. Faktisk er målet, at det skal gå så hurtigt, at man slet ikke skal bruge tid på at tænke over det, men bare erkende det. En måde hvorpå, man kan øve dette er at visualisere til tilfældige akkorder.

I de følgende lydfiler, vil du høre en type tilfældige akkorder, som bliver sagt højt, imens et tromme-beat holder time. Opgaven er nu at visualisere en bestemt akkordtone, udvidelsestone, flere toner på én gang eller noget helt tredje alt imens man lytter til hele optagelsen. Da akkorderne kommer tilfældigt, kræver det en hurtig reaktion at kunne visualisere det, man øver sig på, i time og uden at miste fokus og 'falde af' fordi akkorderne skifter. Der er her to forskellige tempi, start med den langsomme og gå til den hurtige, når du synes du er klar til det.

God fornøjelse!

Septimakkorder

Septimakkorder er en af de mest typiske akkordtyper, man støder på, og derfor er det essentielt at være bevidst om, hvordan de er bygget op, og hvordan de bliver udvidet. Der er tusind ting, man kan visualisere til disse øvelser. Her er et par forslag:

 • Alle akkordtoner, både enkelte toner og flere toner ad gangen. F.eks. tertser eller septimer og derefter begge toner på samme tid.
 • Alle udvidelsestoner, både enkelte toner og flere toner ad gangen. F.eks. b9 eller #9 og derefter begge toner på samme tid.
 • Hele skalaer f.eks. mixolydisk, lydisk b7, altereret, diminished osv. 
 • Kromatik til en eller flere valgte toner. 
 • Akkordbevægelser. F.eks. kan man visualisere maj-akkorden, når man hører den pågældende dominantakkord. 

Listen er lang, men man kan jo til en start tage fat på noget, man arbejder med sideløbende i sin øvning.

Tilfældige septimakkorder, langsomt

Tilfældige septimakkorder, hurtigt

Majakkorder

Majakkorder er en af de mest typiske akkordtyper, man støder på, og derfor er det essentielt at være bevidst om, hvordan de er bygget op, og hvordan de bliver udvidet. Der er tusind ting, man kan visualisere til disse øvelser. Her er et par forslag:

 • Alle akkordtoner, både enkelte toner og flere toner ad gangen. F.eks. tertser eller septimer og derefter begge toner på samme tid.
 • Alle udvidelsestoner, både enkelte toner og flere toner ad gangen. F.eks. 9 eller #11 og derefter begge toner på samme tid.
 • Hele skalaer f.eks. jonisk, lydisk 
 • Kromatik til en eller flere valgte toner. 
 • Akkordbevægelser. F.eks. kan man visualisere dominant-akkorden, når man hører den pågældende majakkord. Eller en nærliggende majakkord f.eks. en stor sekund under/over den man hører.

Listen er lang, men man kan jo til en start tage fat på noget, man arbejder med sideløbende i sin øvning.

Tilfældige majakkorder, langsomt

Tilfældige majakkorder, hurtigt

Mol7b5 akkorder

Mol7b5 akkorder er endnu en velkendt akkordtyper, man støder på, og derfor er det essentielt at være bevidst om, hvordan de er bygget op, og hvordan de bliver udvidet. Der er igen tusind ting, man kan visualisere til disse øvelser. Her er et par forslag:

 • Alle akkordtoner, både enkelte toner og flere toner ad gangen. F.eks. tertser eller septimer og derefter begge toner på samme tid.
 • Alle udvidelsestoner, både enkelte toner og flere toner ad gangen. F.eks. 9'er, b9'er eller 11'er og derefter flere toner på samme tid.
 • Hele skalaer f.eks. lokrisk
 • Kromatik til en eller flere valgte toner. 
 • Akkordbevægelser. F.eks. kan man visualisere dominant-akkorden, når man hører den pågældende mol7b5 akkord. Eller en nærliggende majakkord f.eks. en stor sekund under/over den man hører.

Listen er lang, men man kan jo til en start tage fat på noget, man arbejder med sideløbende i sin øvning.

Tilfældige mol7b5 akkorder, langsomt

Tilfældige mol7b5 akkorder, hurtigt

Nummer: Stearinlys

Stearinlys er et simpelt nummer men selvom det kun strækker sig over 12 takter er der stadig masser af information i det som kan bruges til visualisering.

Nedenfor er en indgangsvinkel til, hvordan du kan visualisere 'Stearinlys'. Målet med øvelserne er at blive så tilpas kendt med nummeret, at dets strukturer er nær underbevidst lagret i sindet, at der derfor ikke er behov for noder for at spillet det, og så der opnås større improvisatorisk frihed. Øvelserne bør øves indtil det punkt, hvor det nærmest ikke kræver nogen indsats at visualisere dem.

Alle øvelser bør udføres individuelt alt imens der lyttes til indspilningen.

Indspilningen består af følgende elementer:

 • Et loop af de 12 takter
 • Et tromme backing-track for at holde time
 • En indtalt stemme som siger akkorderne højt igennem nummeret

Tag dig i agt! I de første 2 kor bliver alle akkorder sagt højt. I de efterfølgende kor bliver nogle af dem udeladt - hold fast i formen!

Indspilning og node

1. Bastoner

Mål: At styrke evnen til at visualisere nummerets bastoner.

Prøv at visualiser bastonerne i det lave register på dit instrument. Bastoner er relativ nemme at visualisere fordi der som regel kun er én ad gangen. Mens du visualisere kan du forberede dig på de næste bastoner i de følgende takter. Forsøg at visualiser dem på forhånd imens du holder fast i den tone, du er på i formen. 

Ydermere kan du forsøge at høre bastonen for dit indre øre alt imens du visualisere dem.

2. Melodi

Mål: At styrke evnen til at visualisere nummerets melodi.

Visualiser melodien så tydeligt som muligt og hør den for dit indre øre. Flyt evt. melodien rundt i forskellige registre på dit instrument.

For at kunne visualisere melodien kræves det, at man kan spille den udenad på instrumentet. Start med at skæve til noden, men flyt væk fra den så hurtigt som muligt. 

3. Melodi + Bastoner

Mål: At styrke evnen til at visualisere flere toner på samme tid og i dette tilfælde forbinde melodien til bastonerne. 

Hvis tempoet er for højt til en start, brug da et program som Amazing Slow Downer til at sænke hastigheden. Selvom en øvelse virker svær til en begyndelse, vil du hurtigt indse, at hjernen holder trit efter ganske kort tid.

4. Akkordtoner

Mål: At styrke evnen til at visualisere specifikke akkordtoner på de forskellige akkorder i nummeret

I denne øvelse skal du visualisere specifikke akkordtoner på de forskellige akkorder igennem nummeret. Hver gang du har visualiseret en akkordtone tænkt da fremad på den næste i rækken. Vær forberedt på den næste! Selvom nogle akkorder bliver udeladt i lydfilen, skal du stadig være tilstede i formen.

Start med at visualisere tertser, forsæt med kvinter og septimer.

Note: akkordtonerne differentierer alt efter den enkelte akkords kvalitet.

OBS: Selv du måske tænker, at bastoner og akkordtoner er nemme at visualisere, så skal du ikke snyde dig selv. Det basale kan aldrig blive funderet dybt nok i bevidstheden. Så snart der skal visualiseres mere komplekse ting, så kræves det at det basale er så solidt i dit sind som muligt.

5. Udvidelsestoner

Mål: At styrke evnen til at visualisere specifikke udvidelsestoner på de forskellige akkorder i nummeret. 

I denne øvelse skal du visualisere specifikke udvidelsestoner på de forskellige akkorder igennem nummeret. Hver gang du har visualiseret en udvidelsetone, tænkt da fremad på den næste i rækken. Vær forberedt på den næste! Selvom nogle akkorder bliver udeladt i lydfilen, skal du stadig være tilstede i formen.

Start med at visualisere 9'ere, forsæt med 11'ere  og 13'ere.

Note: udvidelsestonerne differentierer alt efter den enkelte akkords kvalitet.

6. Flere akkordtoner

Mål: At styrke evnen til at visualisere flere toner på samme tid.

Denne gang går øvelsen ud på at visualisere flere akkordtoner på samme tid. Det er stadig vigtigt at visualisere hver enkelt akkordtone klart og tydeligt selvom der er flere af dem. Der er flere måder at visualisere flere akkordtoner på. Vælg ét udgangspunkt og gennemfør det. Her er nogle forslag:

 • Bastone + terts
 • Bastone + kvint
 • Terts + kvint
 • Bastone + terts + kvint

Alle omvendinger kan visualiseres i både spredt og tæt beliggenhed samt i forskellige registre.

7. Flere udvidelsestoner

Mål: At styrke evnen til at visualisere flere udvidelsestoner på samme tid.

Denne gang går øvelsen ud på at visualisere flere udvidelsestoner på samme tid. Det er stadig vigtigt at visualisere hver enkelt udvidelsetone klart og tydeligt, selvom der er flere af dem. Der er flere måder at visualisere flere udvidelsestoner på. Vælg ét udgangspunkt og gennemfør det. Her nogle forslag:

 • 9'er + 11'er
 • 11'er + 13'er
 • 9'er + 13'er
 • 9'er + 11'er + 13'er

Alle omvendinger kan visualiseres i både spredt og tæt beliggenhed samt i forskellige registre.

Du kan også prøve at visualisere udvidelsestonerne sammen med bastonerne for at få en tættere sammenhæng mellem dem.

8. Hele skalaer

Mål: At styrke evnen til at visualisere mange toner på samme tid. I dette tilfælde en skala.

Denne her er svær, da det gælder om at visualisere en hel skala på samme tid. C jonisk er muligvis en nem skala, da den udelukkende består af hvide tangenter på klaveret, men så snart man begynder at visualisere andre skalaer, finder man hurtigt ud af hvilke man kender og hvilke, man troede man kendte bedre, end man måske i virkeligheden gjorde. 

Som du måske er bekendt med, så findes der et hav af forskellige skalaer, man kan visualisere. Start med at visualiser de grundlæggende skalaer. Des bedre de grundlæggende skalaer er funderet i sindet, des nemmere bliver det at visualisere andre.

Nummer: Valse

Valse er et nummer med en typisk AABA-form. Akkordrækken er til dels atypisk imens melodien udelukkende består af toner inden for en B-dorisk skala. Melodiener derfor relativ overkommelig imens akkorderne afviger. 

Nedenfor er en indgangsvinkel til, hvordan du kan visualisere 'Valse'. Målet med øvelserne er at blive så tilpas kendt med nummeret, at dets strukturer er nær underbevidst lagret i sindet, at der derfor ikke er behov for noder for at spillet det, og så der opnås større improvisatorisk frihed. Øvelserne bør øves indtil det punkt, hvor det nærmest ikke kræver nogen indsats at visualisere dem.

Alle øvelser bør udføres individuelt alt imens der lyttes til indspilningen.

Indspilningen består af følgende elementer:

 • Et loop af formen, AABA
 • Et tromme backing-track for at holde time
 • En indtalt stemme som siger akkorderne højt igennem nummeret

Tag dig i agt! I det første kor bliver alle akkorder sagt højt. I de efterfølgende kor bliver nogle af dem udeladt - hold fast i formen!

Indspilning og node

1. Bastoner

Mål: At styrke evnen til at visualisere nummerets bastoner.

Prøv at visualiser bastonerne i det lave register på dit instrument. Bastoner er relativ nemme at visualisere fordi der som regel kun er én ad gangen. Mens du visualisere kan du forberede dig på de næste bastoner i de følgende takter. Forsøg at visualiser dem på forhånd imens du holder fast i den tone, du er på i formen. 

Ydermere kan du forsøge at høre bastonen for dit indre øre alt imens du visualisere dem.

2. Melodi

Mål: At styrke evnen til at visualisere nummerets melodi.

Visualiser melodien så tydeligt som muligt og hør den for dit indre øre. Flyt evt. melodien rundt i forskellige registre på dit instrument.

For at kunne visualisere melodien kræves det, at man kan spille den udenad på instrumentet. Start med at skæve til noden, men flyt væk fra den så hurtigt som muligt. 

3. Melodi + Bastoner

Mål: At styrke evnen til at visualisere flere toner på samme tid og i dette tilfælde forbinde melodien til bastonerne. 

Hvis tempoet er for højt til en start, brug da et program som Amazing Slow Downer til at sænke hastigheden. Selvom en øvelse virker svær til en begyndelse, vil du hurtigt indse, at hjernen holder trit efter ganske kort tid.

4. Akkordtoner

Mål: At styrke evnen til at visualisere specifikke akkordtoner på de forskellige akkorder i nummeret

I denne øvelse skal du visualisere specifikke akkordtoner på de forskellige akkorder igennem nummeret. Hver gang du har visualiseret en akkordtone tænkt da fremad på den næste i rækken. Vær forberedt på den næste! Selvom nogle akkorder bliver udeladt i lydfilen, skal du stadig være tilstede i formen.

Start med at visualisere tertser, forsæt med kvinter og septimer.

Note: akkordtonerne differentierer alt efter den enkelte akkords kvalitet.

OBS: Selv du måske tænker, at bastoner og akkordtoner er nemme at visualisere, så skal du ikke snyde dig selv. Det basale kan aldrig blive funderet dybt nok i bevidstheden. Så snart der skal visualiseres mere komplekse ting, så kræves det at det basale er så solidt i dit sind som muligt.

5. Udvidelsestoner

Mål: At styrke evnen til at visualisere specifikke udvidelsestoner på de forskellige akkorder i nummeret. 

I denne øvelse skal du visualisere specifikke udvidelsestoner på de forskellige akkorder igennem nummeret. Hver gang du har visualiseret en udvidelsetone, tænkt da fremad på den næste i rækken. Vær forberedt på den næste! Selvom nogle akkorder bliver udeladt i lydfilen, skal du stadig være tilstede i formen.

Start med at visualisere 9'ere, forsæt med 11'ere  og 13'ere.

Note: udvidelsestonerne differentierer alt efter den enkelte akkords kvalitet.

6. Flere akkordtoner

Mål: At styrke evnen til at visualisere flere toner på samme tid.

Denne gang går øvelsen ud på at visualisere flere akkordtoner på samme tid. Det er stadig vigtigt at visualisere hver enkelt akkordtone klart og tydeligt selvom der er flere af dem. Der er flere måder at visualisere flere akkordtoner på. Vælg ét udgangspunkt og gennemfør det. Her er nogle forslag:

 • Bastone + terts
 • Bastone + kvint
 • Terts + kvint
 • Bastone + terts + kvint

Alle omvendinger kan visualiseres i både spredt og tæt beliggenhed samt i forskellige registre.

7. Flere udvidelsestoner

Mål: At styrke evnen til at visualisere flere udvidelsestoner på samme tid.

Denne gang går øvelsen ud på at visualisere flere udvidelsestoner på samme tid. Det er stadig vigtigt at visualisere hver enkelt udvidelsetone klart og tydeligt, selvom der er flere af dem. Der er flere måder at visualisere flere udvidelsestoner på. Vælg ét udgangspunkt og gennemfør det. Her nogle forslag:

 • 9'er + 11'er
 • 11'er + 13'er
 • 9'er + 13'er
 • 9'er + 11'er + 13'er

Alle omvendinger kan visualiseres i både spredt og tæt beliggenhed samt i forskellige registre.

Du kan også prøve at visualisere udvidelsestonerne sammen med bastonerne for at få en tættere sammenhæng mellem dem.

8. Hele skalaer

Mål: At styrke evnen til at visualisere mange toner på samme tid. I dette tilfælde en skala.

Denne her er svær, da det gælder om at visualisere en hel skala på samme tid. C jonisk er muligvis en nem skala, da den udelukkende består af hvide tangenter på klaveret, men så snart man begynder at visualisere andre skalaer, finder man hurtigt ud af hvilke man kender og hvilke, man troede man kendte bedre, end man måske i virkeligheden gjorde. 

Som du måske er bekendt med, så findes der et hav af forskellige skalaer, man kan visualisere. Start med at visualiser de grundlæggende skalaer. Des bedre de grundlæggende skalaer er funderet i sindet, des nemmere bliver det at visualisere andre.

Nummer: Måske en anden dag

Måske en anden dag er et nummer med en mere kompleks akkordrække. Temaet er ligeledes mere obskur, dog strækker soloformen her sig over 12 takter. Der er med de varierende akkorder masser af information, som kan bruges til visualisering.

Nedenfor er en indgangsvinkel til, hvordan du kan visualisere soloformen til 'Måske en anden dag'. Målet med øvelserne er at blive så tilpas kendt med formen, at dets strukturer er nær underbevidst lagret i sindet, at der derfor ikke er behov for noder for at spillet det, og så der opnås større improvisatorisk frihed. Øvelserne bør øves indtil det punkt, hvor det nærmest ikke kræver nogen indsats at visualisere dem.

Alle øvelser bør udføres individuelt alt imens der lyttes til indspilningen.

Indspilningen består af følgende elementer:

 • Et loop af de 12 takter
 • Et tromme backing-track for at holde time
 • En indtalt stemme som siger akkorderne højt igennem nummeret

Tag dig i agt! I de første 2 kor bliver alle akkorder sagt højt. I de efterfølgende kor bliver nogle af dem udeladt - hold fast i formen!

Indspilning og node

Tempo: 50 bpm

Download: Lydfil | Node

Tempo: 100 bpm

Download: Lydfil | Node

1. Bastoner

Mål: At styrke evnen til at visualisere nummerets bastoner.

Prøv at visualiser bastonerne i det lave register på dit instrument. Bastoner er relativ nemme at visualisere fordi der som regel kun er én ad gangen. Mens du visualisere kan du forberede dig på de næste bastoner i de følgende takter. Forsøg at visualiser dem på forhånd imens du holder fast i den tone, du er på i formen. 

Ydermere kan du forsøge at høre bastonen for dit indre øre alt imens du visualisere dem.

2. Akkordtoner

Mål: At styrke evnen til at visualisere specifikke akkordtoner på de forskellige akkorder i nummeret

I denne øvelse skal du visualisere specifikke akkordtoner på de forskellige akkorder igennem nummeret. Hver gang du har visualiseret en akkordtone tænkt da fremad på den næste i rækken. Vær forberedt på den næste! Selvom nogle akkorder bliver udeladt i lydfilen, skal du stadig være tilstede i formen.

Start med at visualisere tertser, forsæt med kvinter og septimer.

Note: akkordtonerne differentierer alt efter den enkelte akkords kvalitet.

OBS: Selv du måske tænker, at bastoner og akkordtoner er nemme at visualisere, så skal du ikke snyde dig selv. Det basale kan aldrig blive funderet dybt nok i bevidstheden. Så snart der skal visualiseres mere komplekse ting, så kræves det at det basale er så solidt i dit sind som muligt.

3. Udvidelsestoner

Mål: At styrke evnen til at visualisere specifikke udvidelsestoner på de forskellige akkorder i nummeret. 

I denne øvelse skal du visualisere specifikke udvidelsestoner på de forskellige akkorder igennem nummeret. Hver gang du har visualiseret en udvidelsetone, tænkt da fremad på den næste i rækken. Vær forberedt på den næste! Selvom nogle akkorder bliver udeladt i lydfilen, skal du stadig være tilstede i formen.

Start med at visualisere 9'ere, forsæt med 11'ere  og 13'ere.

Note: udvidelsestonerne differentierer alt efter den enkelte akkords kvalitet.

4. Flere akkordtoner

Mål: At styrke evnen til at visualisere flere toner på samme tid.

Denne gang går øvelsen ud på at visualisere flere akkordtoner på samme tid. Det er stadig vigtigt at visualisere hver enkelt akkordtone klart og tydeligt selvom der er flere af dem. Der er flere måder at visualisere flere akkordtoner på. Vælg ét udgangspunkt og gennemfør det. Her er nogle forslag:

 • Bastone + terts
 • Bastone + kvint
 • Terts + kvint
 • Bastone + terts + kvint

Alle omvendinger kan visualiseres i både spredt og tæt beliggenhed samt i forskellige registre.

5. Flere udvidelsestoner

Mål: At styrke evnen til at visualisere flere udvidelsestoner på samme tid.

Denne gang går øvelsen ud på at visualisere flere udvidelsestoner på samme tid. Det er stadig vigtigt at visualisere hver enkelt udvidelsetone klart og tydeligt, selvom der er flere af dem. Der er flere måder at visualisere flere udvidelsestoner på. Vælg ét udgangspunkt og gennemfør det. Her nogle forslag:

 • 9'er + 11'er
 • 11'er + 13'er
 • 9'er + 13'er
 • 9'er + 11'er + 13'er

Alle omvendinger kan visualiseres i både spredt og tæt beliggenhed samt i forskellige registre.

Du kan også prøve at visualisere udvidelsestonerne sammen med bastonerne for at få en tættere sammenhæng mellem dem.

6. Hele skalaer

Mål: At styrke evnen til at visualisere mange toner på samme tid. I dette tilfælde en skala.

Denne her er svær, da det gælder om at visualisere en hel skala på samme tid. C jonisk er muligvis en nem skala, da den udelukkende består af hvide tangenter på klaveret, men så snart man begynder at visualisere andre skalaer, finder man hurtigt ud af hvilke man kender og hvilke, man troede man kendte bedre, end man måske i virkeligheden gjorde. 

Som du måske er bekendt med, så findes der et hav af forskellige skalaer, man kan visualisere. Start med at visualiser de grundlæggende skalaer. Des bedre de grundlæggende skalaer er funderet i sindet, des nemmere bliver det at visualisere andre.

Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. Tak 🙂