Visualisering - En anden vej rundt

Siden jeg trådte ind i den rytmiske musiks verden, har jeg haft et ønske og behov for at finde indstuderingsmetoder, som har fungeret for mig i forbindelse med læring af nyt, improvisatorisk / rytmisk materiale. Repetitiv øvning har og er nødvendigt, men i løbet af mit år på orlov, har jeg haft behov for at kunne øve på farten - uden at have mit instrument med mig. Det har gjort, at jeg har været nødt til at finde en alternativ måde at øve på. I den forbindelse kastede jeg mig over visualisering og opdagede, at der var et uudnyttet potentiale dér. Jeg indså, at hjernen og mental øvning fører til en stærk grounding og i mange tilfælde et bedre overblik over materialet, end hvis det blot bliver terpet motorisk. Til en start var det svært at visualisere selv de simpleste ting og som så meget andet viste det sig, at det er en disciplin, man skal øve. Til gengæld, så arbejder hjernen utroligt hurtigt, når først den har fanget en pointe og efter relativt kort tid er det muligt at visualisere også ved højt tempo.

Herefter var det faktisk hurtigere at få det motoriske i fingrene til at rette ind end, hvis jeg udelukkende havde øvet fysisk og repetitiv. Det tror jeg hænger sammen med, at når man øver hjernen først, så er det en måde at internalisere det øvede materiale, så hjernen/kroppen allerede underbevist ved, hvad der skal ske længe inden, at det skal ske. Man forbereder med andre ord både hjernen, kroppen og fingrene ved at visualisere fremfor udelukkende at forberede fingrene.

Motorisk og muskulær læring er stærk på den lange bane. Hjernen er dog langt hurtigere på den korte bane til at inkorporere nyt materiale og derfor er min tanke, at det er en fordel at arbejde den vej rundt.

Med denne reflektionsopgave vil jeg forsøge at beskrive og forklare hvad visualisering er for en størrelse, hvordan man kan få det til at fungere samt diskutere hvorfor det kan være et nyttigt værktøj - ikke kun inden for musik, men inden for alle aspekter af tilværelsen.

Introduktion

Alle kan visualisere og alle gør det faktisk hver dag om end, at vi måske ikke er bevidste om det. Ordet bevidst er rigtig godt i denne sammenhæng, for igennem bevidst visualisering arbejder man nemlig med at integrere tanker og handlinger i sin underbevidsthed. I underbevidstheden har vi hver især uendelig mange handlinger lagret, som vi drager nytte af i alle livets gøremål. Mange af handlingerne behøver vi ikke visualisere længere, da de igennem vores liv er blevet integreret så godt i underbevidstheden, at vi slet og ret ikke tænker over dem længere. Det kan være at tygge mad og drikke vand, åbne døre eller tage strømper på om morgenen - eksemplerne er talrige og varierende fra menneske til menneske.

Men når vi så skal foretage valg og handlinger i en given situation, som vi ikke lige er så vante til, så er det, at både krop og hjerne skal arbejde sammen. Når kødgryden er i kog og du skal vurdere, om der skal mere salt eller flere krydderier i, så forestiller du dig smagen inden, at du foretager valget. Du visualiserer et resultat baseret på dine sanser og forestillinger - helt af dig selv. Eller måske skal du mødes med et andet menneske, som du ønsker at fortælle noget bestemt, i hvilket tilfælde de fleste af os ville forberede os mentalt ved f.eks. at forestille os samtalen på forhånd. Det er også visualisering i daglig forstand.

Med andre ord så er visualisering med til at forberede os på noget endnu ukendt. Selvom det endelige resultatet kan være varierende uanset hvor meget og hvor godt, vi visualiserer på forhånd, så vil det utvivlsomt få os til at slappe af i krop og sind. Bevidst visualisering  betyder i praksisk, at man styrer sine tanker og indre billeder i så levende en grad, at vi kan aktivere vores sanser i det indre landskab, så vi derved kan arbejde med det visualiserede.

De nøjagtige samme principper kan man overføre til tilegnelsen af ny information. Det kan være nye færdigheder eller videreudvikling af samme. Med mit virke som rytmisk studerende på Syddansk Musikkonservatorium vil denne reflektion hægte sig op på visualisering af musik i forbindelse med improvisering, overblik og musikalske sammenhænge. Jeg vil dog også drage paralleller til sportens verden, hvor det er alment kendt, at elite sportsudøvere i høj grad visualiserer deres præstationer inden, at de udfører dem.

Introduktion

Man kan visualisere musik på uendelig mange måder, for lige så meget forskelligt materiale, man kan øve sig på, lige så meget er der at visualisere. Visualisering er værktøj som kan overføres og bruges i alle indstuderingssammenhænge, så spørgsmålet er hvordan, man gør det.

I virkeligheden så tror jeg, at der er mange musikere, som visualiserer i mere eller mindre grad uden at være klar over det. De fleste forestiller sig stå på scenen ved næste koncert -  hvis man f.eks. skal præsentere koncerten, så forestiller man sig, hvad man skal sige på forhånd og om publikum griner, hvis man gerne vil sige noget sjovt. Er der en svær passage i et nummer vil de fleste også gå passagen igennem i hovedet for bare lige at være helt sikker på, at det nu også kommer til at gå rigtig.

Noget om at man skal visualisere simple ting for derved at styrke det komplekse.. (citat)

Grundlæggende musisk visualisering

Tanker om visualisering i bandsammenhæng

Eksempler på visualisering hos andre professioner